75nordmaend75 Nordmænd på  besøg i Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg i 2015

I mange år har Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg haft en afdeling i Oslo, og en af afdelingens store traditioner er de norske laugsmedlemmers årlige sommertur til Aalborg. Nordmændene ankommer først på formiddagen til Aalborg, og nye medlemmer optages straks i Christian Den Fjerdes Laug

I år deltog omkring 75 nordmænd i udflugten, og 15 af dem blev optaget i lauget i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus. Lauget har godt et par hundrede medlemmer i Norge.

Den norske laugsstyrelse med viceoldermand Helge Qvigstad i spidsen deltog også i besøget i Aalborg og i optagelsen af de nye medlemmer. Senere i år rejser laugets styrelse til Oslo, hvor der også er optagelse af nye medlemmer.

Efter besøget i lauget i Aalborg tilbragte nordmændene resten af dagen i Aalborgs centrum, inden det om aftenen gik retur til Oslo.

Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg har godt 8000 medlemmer, som bor i 124 forskellige lande. Lauget og dets fond uddeler hvert år over 100.000 kr. til sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg Kommune og nærmeste omegn.<<<

Se billederne

Foto: Jens Morten