Optagelse nummer 25000Optagelse nummer 25.000 i Christian den fjerdes Laug

For vist første gang ved en optagelse i Christian Den Fjerdes Laug veg oldermanden fra den store tronstol ved laugsbrødrenes midterbord i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus i Aalborg. Det skete, da lauget optog medlem nummer 25.000 siden lauget blev stiftet 16. december 1942.

Det var en norsk gæst, Anne Linn Salvesen, som var på forlænget weekend i Aalborg sammen med 35-40 andre fra den norske by Tvedestrand. Anne Linn Salvesen var et af 11 nye medlemmer, som blev optaget under det norske besøg. De fleste andre i det norske selskab – som en gang om året besøger Aalborg i nogle dage - er tidligere optaget i lauget.

Jeg rejser mig gerne fra stolen i nogle minutter i dagens anledning, sagde oldermand Niels Voss Hansen, da Anne Linn Salvesen blev lykønsket. Foruden et livsvarigt medlemskab af Christian Den Fjerdes Laug fik hun også chokolade og en flaske Laugsbitter.

Mange af de gæster i Aalborg, der er blevet optaget i Christian Den Fjerdes Laug siden 1942, er selvsagt faldet fra af naturlige årsager. Andre har ikke vedligeholdt deres medlemskab.

Men vi er stolte af, at vi i dag har over 8.000 aktive medlemmer fra omkring 100 forskellige lande, sagde oldermand Niels Voss Hansen.<<<

Se billederne

Foto: Fini Ryming