ungeLille økonomisk skulderklap til unge under uddannelse

Godt en halv snes unge på Aalborgs gymnasier og andre uddannelsessteder har fået en ekstra økonomisk jule- og nytårshilsen. Det er Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg, som for 27. gang har uddelt årets Humørlegater.

Legaterne kan ikke søges, og det er uddannelsesstederne, som selv udpeger modtagerne ud fra de bestemmelser, legaterne uddeles efter. Modtagerne skal være en elev eller en lærling, som ”ved sit gode humør, glade sind og positive indstilling har været med til at sprede god stemning og godt kammeratskab og derved inspireret lærere og kammerater til at fungere på en positiv og lidt mere fornøjelig måde”

Og modtagerne behøver hverken at være flittige eller dygtige – men det skader naturligvis ikke, pointerede laugets oldermand, Niels Voss Hansen, da han sammen med nogle af laugsbrødrene uddelte legatet på Hasseris Gymnasium. Modtageren var Mads Andreasen. Laugsbrødrene overrakte også et andet af årets legater. Det var til Malene Højris, der er i gang med en uddannelse som konditor og i praktik i Sallings bageri. På byens andre uddannelsesinstitutioner er legater og checks uddelt af skolerne selv - som regel i forbindelse med juleafslutningen.

Men alle steder har modtagerne fået at vide, at pengene bør bruges i den ånd, de er givet – nemlig til at være med til at få livsglæden til at blomstre i den glade by Aalborg. <<<

Se billederne

Fotograf: Jens Morten