IMG 0331

Oldermand Niels Voss Hansen bød velkommen, og bad derefter forsamlingen iagttage 1 minuts stilhed for at mindes stolsbroder Tom Thylkjær, som vi havde mistet i 2017, og vores æresmedlem Hans Kongelige Højhed Prins Henrik. I øvrigt var oldermand Niels Voss Hansen blandt de 200 særligt indbudte, der var inviteret til Castrum Doloris i Christiansborg Slotkirke for at tage afsked med Prinsen, dagen før hans bisættelse.

Efterfølgende blev de nye stolsbrødre Kjeld Trudslev og Peter Reinau behørigt iklædt deres kapper, og blev dermed fuldgyldige medlemmer i kredsen af Stolsbrødre.

Herefter blev der taget hul på dagsordenen. Her blev æresviceoldermand P. E. Jensen valgt til dirigent for at styre forløbet, og det skete med en kærlig men hård hånd.

Oldermanden opregnede årets begivenheder, herunder at der i årets løb har været 17 optagelser med 460 medlemmer. Derudover omtalte han, at kassemester Ib Regnarsen p.g.a. sygdom desværre havde måttet forlade jobbet. Derfor var oldermanden særdeles glad for at 2. viceoldermand Jens-Chr. Schmidt var trådt til, og midlertidigt havde påtaget sig opgaven med laugets regnskab m.m.

I beretningen omtalte oldermanden også laugets 75 års jubilæum, der ville blive fejret på frihedsdagen fredag den 4. maj 2018 med bl.a. en optagelse i lauget og en reception i Duus Vinkjælder, samt  andre jubilæumsaktiviteter.

Jens-Chr. Schmidt aflagde regnskabet, der udviste et overskud på kr. 30.399,00. Hvilket han fandt som værende OK, med bl.a. reference til de lave renter.

Både beretning og regnskab blev godkendt af forsamlingen.

Som vanligt uddeles der hæder og ære i forbindelse med laugets Laugsforsamling.

I år tilfaldt Aalborgprisen, Trine og Henrik Bakgaard for deres uegennyttige indsats med at julebespise folk uden et hjem. Initiativprisen, gik til håndboldspiller og mor Rikke Nielsen, for hendes initiativ til håndbold for handicappede og hendes planer med at opbygge en landsdækkende Lykkeliga for håndbold for unge med et handicap.

Som Årets soldat blev overkonstabel Mark Siggaard Johansen hædret for at være faglig dygtig og at være hjælpsom med et godt humør.

Også som tidligere blev der tildelt donation til beboeren af Churchillværelset på 4. Maj Kollegiet, i år Gustav S. og til beboeren af Toldstrupværelset samme sted, i år Sofie Nissen.

Alt foregik i god ro og orden, dog var oldermanden så ivrig efter at komme i gang med den efterfølgende optagelse af nye medlemmer, at han var ved at glemme at takke dirigenten for det udførte arbejde.

Optagelsen denne aften omfattede også optagelse af flere af legatmodtagerne. Den traditionelle tur til laugets bagindgang for at checke om nøglen virker, var denne aften en særdeles kold oplevelse med pæne minusgrader på termometeret og en noget frisk vind.

Men alle nød at komme ind i varmen igen, og herlige mjød, der ventede i glassene, genoprettede legemstemperaturen fuldt ud.<<<

Fotograf Fini Ryming

Se billederne