unmilpoc

Forinden optagelsen var der besøg i Laugslokalet af repræsentanter for UNMILPOC, og det viste sig, at de ved tidligere besøg havde konstateret, at Chr. 4. Laug ikke havde et våbenskjold fra UNMILPOC ophængt, så derfor ville de gerne overrække et sådant til Lauget i håb om, at det må blive anbragt et behørigt sted i Laugslokalet, således at laugets brødre og gæster kunne betragte det.

I forbindelse med overrækkelsen af dette skjold benyttede UNMILPOC lejligheden til at takke for godt samarbejde, og udtrykte glæde over, at Chr. 4. Laug ville være med til at give de mange kursister en ekstraordinær oplevelse i Aalborg, ligesom UNMILPOC håbede på et godt fremtidigt samarbejde.

Oldermand Niels Voss Hansen takkede for det modtagne våbenskjold, og ikke mindst den baggrund som våbenskjoldet blev givet med. Oldermanden kunne fastslå, at samarbejdsglæden var gensidig, og håbede at Lauget også i fremtiden kunne bidrage med at give UNMILPOC internationale kursister en ekstra og god oplevelse i og af Aalborg.<<<

Se billederne