Optagelse af glade norske jenter og gutter 2017

norskejenter

Det blev en glad og særdeles festlig optagelse, der blev afholdt i Lauget fredag d. 8. September med optagelse af 15 nordmænd fra Tvedestrand i Norge, også kaldet ”Det syngende norske selskab”.

Og netop sang, det blev der. Foruden vores faste sange ved optagelsen, havde ”Det syngende norske selskab” selv medbragt en sang, der lå omdelt på bordene, da stolsbrødrene indtog deres pladser. Så efter at det ceremonielle var gennemført, tog de norske sangere over, og det var både festligt og ”koseligt” som nordmændene siger.

En sådan dag med optagelse af nordmænd, er lige vand på Oldermandens mølle. Det fine forhold som vi har til hinanden i Skandinavien, blev på bedste vis inddraget i programmet, og det må siges, at nordmænd har humør, og at de kan more sig. Oldermanden nærmest strålede denne dag, da kvindekønnet var godt og flot repræsenteret blandt de optagne, så der var trængsel ved hans højsæde under selve optagelsen.

Det er godt, at Stolsbrødrene i Lauget er multifunktionsuddannede, idet et par af de faste poster blandt stolsbrødrene var forhindret. Så Laugets skovridder måtte denne dag også agere tørstmester, og vores nyoptagne stolsbroder måtte tage sig af det historiske både i kælderen, og ved den hemmelige indgang, lige som tørstmesteren måtte overgå til at være ceremonimester og ”fuld kromand” – men takket være de øvrige faste poster, så lykkedes optagelsen – ikke mindst takket være nordmændenes gode humør og medvirken.

Så det var i et godt humør Stolsbrødrene efterfølgende samledes i Laugslokalet, en glad oplevelse rigere.<<<