65

Den 16. december 2007 er det 65 år siden, at Lauget blev stiftet under 2. verdenskrig, mens Danmark var besat. Formålet med Lauget var oprindelig at sikre Duus´ Vinkjælder som et mødested kun for danskere, idet besættelsestropperne havde fået smag for den hyggelige og stemningsfulde vinkælder. Ved at stifte Lauget og indføje en bestemmelse om, at kun medlemmer heraf - mod fremvisning af medlemskort - kunne få adgang til kælderen, lykkedes det at holde besættelsesmagten og dens sympatisører væk. 

Efter krigens afslutning i 1945 var man klar til at opløse Lauget, men Aalborgs bystyre opfordrede til, at man fortsatte traditionen og bød såvel byens egne borgere som udenbys gæster velkommen og optog dem som medlemmer af Lauget.

Igennem de 65 år er ikke mindre end cirka 22.000 navngivne personer blevet optaget i Lauget. I slutningen af krigen blev Duus´ Vinkjælder bombet af nazisympatører. Herefter blev der etableret en ”hemmelig løngang” til kælderen, og siden da har alle medlemmer af Lauget fået en gylden nøgle til denne diskrete bagindgang. I alt er der i årenes løb fremstillet 22.117 gyldne nøgler.

Se billederne