ud fond

Også Christian den Fjerdes Laugs Fond er ramt af finanskrisen. Det har betydet færre penge til de årlige uddelinger.

I 2008 gav fonden et afkast på 130.000 kr., i 2009 100.000 kr. og i år kun ca 90.000 kr. Fonden blev oprettet af daværende oldermand A. P. Tage i 1997 med en grundkapital på 500.000 kr. 

Siden har lauget stillet omkring 2 mill. kr. til rådighed for fonden. Fonden støtter sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg Kommune.

Ved decemberuddelingen den 8. december, som fandt sted under hyggelige former i Duus Vinkælder, kunne formanden, tidligere borgmester Kaj Kjær glæde med 23 donationer til forskellige formål. Der blev uddelt beløb i størrelsesordenen 1.000 – 5.000 kr. til forskellige formål.

Bl.a. fik Palle Olesen, pensioneret major, 2.000 kr. til støtte til indkøb af en kærre til transport af ikke solgt brød fra Sallings bager til Kirkens Korshærs varmestue på Østerbro.
Strikkeklubben Gjøls Minde, som består af 15 damer, der strikker tøj og tæpper til børn i Indien, fik 1.000 kr. til indkøb af garn. Igen i år var der penge til Kamillus, støtteforeningen for Kamillianer Gårdens Hospice. Det blev denne gang til 3.000 kr. Det har tidligere været mere.

Kaj Kjær understregede i forbindelse med uddelingen, at fondsbestyrelsen udover den vedtægtsmæssige bestemmelse, har valgt at tage særligt hensyn til det frivillige, ulønnede arbejde til gavn for samfundets mindre privilegerede grupper.