stenhus

Christian Den Fjerdes Laugs styrelse har besluttet, at Lauget går over til elektronisk post fra 2011. Det sker for at imødegå de negative økonomiske følger af postvæsenets portoforhøjelser og stigende udgifter til trykning af Laugs-Tidende. Hertil har vi brug for medlemmernes hjælp i såvel ind- som udland.

Da Lauget indførte begrebet ”Livsvarige” medlemmer var formålet, at afkastet af kapitalen skulle bruges til velgørende formål med donationer fra Christian Den Fjerdes Laugs FOND. Renteafkastet er imidlertid blevet meget mindre. Hvis denne udvikling fortsætter, uden at vi gør noget ved det, forsvinder vores kapital. Derfor forsøger vi at skære ned på omkostningerne ved at gå over til elektronisk post og udgive vort blad via Laugets hjemmeside.

Tilmelding til modtagelse af elektronisk modtagelse af Laugs-Tidende og andre nyheder fra Lauget sker via dette link: http://www.chr4laug.dk/update Her indtastes medlemsnummer, navn og e-mail adresse. Dit medlemsnummer kan ses på den netop udsendte udgave af Laugs-Tidende 2011.
Tilmelding til elektronisk modtagelse af Laugs-Tidende giver en hurtigere, bedre og billigere information til medlemmerne.

Hvis man fortsat ønsker at modtage ”Laugs-Tidende” som brevpost, skal man skriftligt meddele dette til Christian Den Fjerdes Laug, postboks 1644, DK 9100 Aalborg.
Med dette tiltag og medlemmernes hjælp håber Laugsstyrelsen at kunne bevare det nuværende niveau for hjælp til godgørende formål og helst øge antallet af donationer


Styrelsen for Christian Den Fjerdes Laug