opdanneborg

 

20 værnepligtige, befalingsmænd og officerer ombord på Kongeskibet "Dannebrog" var ret imponerede over, at man med kort varsel kunne lave et flot program for dem under deres besøg i Aalborg den 24. maj med bl.a. optagelse i Christian Den Fjerdes Laug.

Da Kongeskibet den 24. maj om formiddagen lagde til kaj i Hals havn og Dronningen og Prinsgemalen var kørt på officielt besøg i Brønderslev, var der lavet et arrangement i Aalborg for de værnepligtige, befalingsmænd og officerer, der havde vagtfri.

Aalborg-Nørresundby Søfartsservice og Flådestation Frederikshavn stod for arrangementet, som udover optagelse i Christian Den Fjerdes Laug bl.a. omfattede frokost i Aalborg Marineforening, besøg på Aalborg Søfarts- og Marinemuseum og Aalborg Kloster.

Se billederne