oslo besogDet var resultat af flere års tæt samarbejde mellem Lauget og en kreds af borgere i Oslo. Dog er det sådan, at kun Lauget i Aalborg kan optage nye medlemmer. Det betyder, at Oslo Laug hvert forår/sommer kommer til Aalborg med nye medlemmer til optagelse i Christian Den Fjerdes Laug, og hvert efterår drager Lauget fra Aalborg til Oslo for at foretage optagelser der.

Kl. 10.30 var der optagelse i overværelse af feststemte nordmænd og ledsaget af norsk sang og musik. Udenfor Duus' Vinkælder spillede Drøbak Cabin Orkester. I dagens anledning omdøbt til “Christian Den Fjerdes Laugs husorkester”.

Efter optagelsen var der spisning for medlemmer af de to styrelser og deres damer på Aalborg Rådhus.