legat2Humørlegat til studerende

Hvert år i julemåneden uddeler Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg et Humørlegat på hvert af Aalborgs gymnasiale uddannelsessteder. Det er gymnasierne selv, der beslutter hvem, der skal modtage Humørlegatets check – men lauget uddeler selv hvert år legatet på ét af uddannelsesstederne.

I år var det på Handelsgymnasiet i Turøgade, hvor Jacob Østergaard Nordtorp, Gistrup, fik en legatet og en check af lauget.

Modtagerne af Humørlegaterne skal have et godt humør og være en god kammerat, som skaber glæde omkring sig. At dømme efter klapsalverne, da legatet blev overrakt på Handelsgymnasiet, var det et rigtigt valg.

Og det er ikke meningen, at legatpengene skal bruges til bøger, blyanter og viskelæder – derimod til de mere muntre sider af studielivet, som Christian Den Fjerdes Laug pointerer.

Billedtekst:
Jacob Østergaard Nordtorp får legatchecken af oldermand Niels Voss Hansen, bistået af laugsskriver Henrik Jensen, kassemester Ib Regnarsson og en af laugets troubadourer, Per Iversen, der også blæste en fanfare.<<<

Foto: Jens Morten