100social100.000 kr. til sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter

Selv om renteafkast i de seneste år ikke er, hvad det har været, så kunne Christian Den Fjerdes Laugs Fond alligevel i år uddele 100.000 kr. til sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg Kommune. Fonden uddeler hvert år afkastet fra formuen – men i år har det været nødvendigt at supplere med lidt ekstra fra laugets kasse for at kunne uddele de 100.000 kr

Og vi har igen besluttet at uddele mange men mere beskedne portioner, sådan at vi rammer bredt og tilgodeser så mange som muligt, sagde fondsbestyrelsens formand, tidligere borgmester Kaj Kjær, da han uddelte checks til 24 ansøgere.

Det er 16. gang, Christian Den Fjerdes Laugs Fond uddeler penge – og det skete traditionen tro i julestemning over en gang gløgg og æbleskiver i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus i Aalborg, hvor Christian Den Fjerdes Laug også til dagligt har hjemme. Fondens formue stammer fra Christian Den Fjerdes Laugs arbejde – og laugets mange medlemmer overalt i verden. Tidligere i år har yderligere syv organisationer fået penge fra fonden. Det er organisationer, som i løbet af året har haft brug for pengene til konkrete projekter. Alle årets 31 modtagere er organisationer, foreninger og lignende, hvor fondsbestyrelsen har taget særligt hensyn til ”det frivillige, ulønnede arbejde til gavn for samfundets mindre privilegerede grupper”, som det hedder i fondens bestemmelser.

De 31 modtagere spænder bredt. For eksempel Kamillus, der er støtteforening for Kamillianergaardens Hospice, det frivillige arbejde på plejehjemmet Hassinghave i Vester Hassing, Dansk Røde Kors og Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg. Men også for eksempel Aalborg Pensionistorkester, sangkoret Multisangerne, foreningen Tobakspigerne fra Obel samt Aalborg Miniby fik del i de penge, som Christian Den Fjerdes Laugs Fond kunne uddele.

Foruden Kaj Kjær består fondens bestyrelse af tidligere kirkeminister Mette Madsen, oldermand Niels Voss Hansen, direktør Ernst Trillingsgaard og fondens daglige administrator, Per Svensson.<<<

Se billederne

Foto: Jens Morten