80nord80 Nordmænd til sommerfest i Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg

Dejligt dansk selskab, solskin, øl og snaps af passende størrelser – og til fantastiske priser!
Det var, hvad godt 80 glade nordmænd udtrykte efter et par dage i Aalborg. Nordmændene er alle medlemmer af Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. 15 af dem blev det ganske vist først under opholdet i Aalborg, men alle de norske besøgende i Aalborg er medlemmer af Christian Den Fjerdes Laugs norske afdeling.

Den norske laugsstyrelse med viceoldermand Helge Qvigstad i spidsen deltog også i besøget i Aalborg. Det er en tradition, at den meget aktive norske afdeling hvert år laver en sommertur til Aalborg, hvor lauget så optager nye medlemmer.

Og det skete under de sædvanlige festlige former i Duus Vinkjælder, hvor de nye medlemmer inden selve optagelsen og gåturen rundt om Jens Bangs Stenhus traditionelt måtte kikke på de tomme glas – mens laugets styrelse lige så traditionelt flere gange højlydt skålede ”Vor tørst først”.

For lauget hylder fortsat de ord, der stod med store bogstaver, da det blev dannet i 1942, nemlig at lauget skulle ”skabe et hyggeligt samlingssted for lysseende medborgere”. Og det falder åbenbart også i nordmændenes smag, når 80-100 af dem hvert år nyder et par festlige dage sammen med lauget i Aalborg.

Senere på året rejser laugets styrelse til Oslo, hvor der også vil være en optagelse af nye medlemmer af lauget. I alt er der cirka 7700 medlemmer af Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg. De kommer fra 124 forskellige lande.<<<

Se billederne

Foto: Finni Ryming