laugcheckLaugs-check til redningsmand

De kendte ikke hinanden før tidligt lørdag morgen den 1. november. Men siden har de enten på telefon eller SMS været i kontakt med hinanden mindst en gang i døgnet.
Deres første møde var noget ud over det sædvanlige – 19-årige Anders Neve Enggaard reddede nemlig 39-årige Henrik Thomsen fra at drukne i Aalborg Havn.

Henrik Thomsen kørte i sin bil i havnen tæt ved havnetrappen og Honnørkajen, hvor der hverken var skiltning eller trafikforhindringer. Anders Neve Enggaard kørte i det samme forbi på Strandvejen. Han hørte plasket og så bagenden af Henrik Thomsens bil, da den røg ud over kajkanten. Anders Neve Enggaard spang i vandet og fik reddet Henrik Thomsen ud af den synkende bil.

Og siden har kontakten mellem de to været tæt. Derfor var det også naturligt for Anders Neve Enggaard, at han tog Henrik Thomsen med, da han var inviteret i Christian Den Fjerdes Laug for at få ros for sin indsats. - Et af laugets formål er at hylde og økonomisk støtte personer, der har gjort en stor og ekstraordinær indsats, sagde laugets oldermand, Niels Voss Hansen, da han og andre stolsbrødre ved en lille højtidelighed i laugets stue i Jens Bangs Stenhus i Aalborg overrakte Anders Neve en check.

- Vi formår ikke at uddele astronomiske beløb, men når vi en gang imellem kan give et skulderklap og lidt penge til god middag eller to – ja, så bliver livet altid lidt sjovere og hyggeligere, sagde Niels Voss Hansen.

Både Anders Neve Enggaard og Henrik Thomsen vil ved næste laugsforsamling blive indbudt til at blive optaget i lauget.

Billedtekst:
Oldermand Niels Voss Hansen overrækker en lille check til Anders Neve Enggaard mens Henrik Thomsen og nogle af laugsbrødrene ser til.<<<

Foto: Jens Morten