fondspengeFondspenge til sociale og kulturelle aktiviteter

Det begyndende økonomiske opsving og gode investeringsrådgivere er årsagen til, at Christian Den Fjerdes Laugs Fond i år har haft et afkast på cirka 100.000 kr. til sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg Kommune og nærmeste omegn.
Vi vil gerne ramme bredt og tilgodese så mange som muligt. Derfor uddeler vi igen i år mange men mere beskedne portioner, sagde fondsbestyrelsens formand, tidligere borgmester Kaj Kjær, da han traditionen tro uddelte en stribe checks under en gang gløgg og æbleskiver i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus. Det er også her, at Christian Den Fjerdes Laug holder til, og fondens formue stammer da også fra laugets arbejde – og fra laugets mange medlemmer overalt i verden

28 organisationer, foreninger og lignende samt nogle få enkeltpersoner fik hver en check ved sammenkomsten i Duus Vinkjælder. Tidligere på året fik seks konkrete projekter støtte – penge som i løbet af året var nødvendige her og nu.

Og vi har som altid taget særligt hensyn til ”det frivillige, ulønnede arbejde til gavn for samfundets mindre privilegerede grupper”, som det hedder i fondens bestemmelser, sagde Kaj Kjær.

Modtagerne spænder bredt og er blandt andre Foreningen Hjernesagen i Aalborg, Støtteforeningen Kamillus på Kamillianergårdens Hospice, De Frivillige på Aalborg Universitetshospital, foreningen Familier med kræftramte børn samt Dansk Røde Kors’ Besøgstjeneste. Men også for eksempel Aalborg Miniby, foreningen Obelpigerne, Aalborg Studenterrevy, Aalborg Mandskor og Center for Dansk Jazzhistorie. Her er pengene støtte til andet bind om jazzens historie i Aalborg.

Foruden Kaj Kjær består fondens bestyrelse af tidligere kirkeminister Mette Mads, direktør Ernst Trillingsgaard, laugets oldermand Niels Voss Hansen samt fondens daglige administrator, Per Svensson.

Billedtekster:

Tre blæsere fra Aalborg Jægerklubs kvitterede for checken med et par numre. Blæserne hjembringer medaljer og trofæer fra mesterskaber i jagthornsblæsning i blandt andet Schweiz og Tyskland – og fonden spørger forsigtigt, om det ikke er en god ide snart at arrangere et sådant europamesterskab i Aalborg .

Aalborg Mandskor , som næste år har 95 års jubilæum, underholder gratis på plejehjem og aktivitetscentre i hele regionen – derfor fik koret en check til dækning af nogle af korets udgifter.<<<

Se billederne

Foto: Fini Ryming