Kanonlauget hilser på borgmesteren og styrelsen
Kanonlauget saluterer fra Bankpladsen på Østerå
Der skydes
Sigfreds Fodvarmere spiller
Parat til fest
Chr. 4's gallamåltid
Oldermand Niels Voss Hansen byder velkommen
Lysprisen overrækkes til Jes Dige Foreningen Skyggebørn
Der skåles med borgmester Thomas Kastrup-Larsen
Gæster i Duus' Vinkjælder
Tidl. haldirektør Ernst Trillingsgaard og direktør Nils Andersen
Glade gæster i Vinkjælderen
Kanonlauget skåler
Gallamåltidet indtages
Gæster i Vinkjælderen
Stemningsbillede fra Vinkjælderen
Medlemmer af Aalborg Pensionistorkester - som også er med i laugets styrelse - underholder
Sigfreds Fodvarmere i højt humør
Optagelse i Duus' Vinkjælder af særligt indbudte
Billede fra optagelsen
Træet vandes
Mon nøglen passer
Ian Slatter, England, oldermand Niels Voss Hansen og viceoldermand Helge Qvigstad, Norge
Alsang på Gl. Torv i samarbejde med Folkekirkens Hus.
Underholdning ved Marianne Høyer og Jesper Lohmann
Flagparade fra soldaterforeninger
Jubilæumsbogen 2018 - Til glæde og gavn