To glade studerende fra 4. Maj Kollegiet i Aalborg, Kathrine Størup Thomsen og Søren Windfelt Nielsen.
Overkonstabel Dennis Bødker Johansen blev hædret som Årets Soldat.
Trillingeforældrene Kjeld og Charlotte Sten Christensen fik en opsparingscheck med hjem til børnene
Ahmad Vakili (til højre), Orla Kops og forrest Anders Hjulmand fik årets hæderspriser af oldermand Niels Voss Hansen.
Efter laugsforsamlingen var der optagelse i lauget af nogle af aftenens gæster – og af de prismodtagere, der ikke i forvejen var medlemmer af lauget.
Laugsforsamling 2013
Laugsforsamling 2013
Laugsforsamling 2013
Laugsforsamling 2013
Laugsforsamling 2013
Laugsforsamling 2013
Laugets første kvindelige vægter.