Der var både musik og sang i forbindelse med uddeling af donationer fra Christian den Fjerdes Laug
Uddeling fra Fonden i 2017
Uddeling fra Fonden i 2017
Pensionistorkesteret og Aalborg Jægerklubs Blæsergruppe både spillede og modtog støtte
Danmarks Marineforenings smukke Skjold blev af formanden for Aalborg Marineforening, Charley Petersen, overrakt til Christian den Fjerdes Laug