Glade modtagere af hæder fra lauget, fra venstre direktør Søren Svendsen,Sebastian Misfeldt Beck, oldermand Niels Voss Hansen            , Gustav S. og Keld Mathiesen. Den anden modtager fra 4. Maj Kollegiet var fraværende.
Laugsforsamling 2017
Laugsforsamling 2017
Lauget fik godt en snes nye medlemmer, som traditionen tro måtte tørste under hele seancen - og først fik laugsdinneren efter optagelsen. Den består af et par røde pølser med brød, en øl og et glas kartoffeljuice, som snapsen hedder i lauget.