Optagelse i Oslo
Optagelse i Oslo
Optagelse i Oslo
Optagelse i Oslo
Laugstrobadurer i front
På vej til træet
Viceoldermand Kaj Handberg, oldermand Niels Voss Hansen og viceoldermand Trygve Sødring, Oslo
Retur fra rundgang
Stemning før
Chr. 4´s Laugs
Laugstrompet
Styrelsen i Oslo
Laugsbordet
Et kig
Udmarch
Indgangsparti til Oslo Militære Samfund