Glade modtagere af hæder og priser. Fra venstre Gitte Pedersen fra Bayeuxgruppen, Frank Willquin, Brian S. Israelsen, 4. maj beboerne Martin Beermann Staal og Arthur Bastrup-Birk Wachmann, oldermand Niels Voss Hansen og Kamma Jensen fra Bayeuxghruppen
Billeder fra optagelsen
Billeder fra optagelsen
Oldermand Niels Voss Hansen byder Svend Aage Suhr velkommen som nyt medlem af Laugsstyrelsen
Billeder fra Laugsforsamlingen
Æresoldermand Peter Tage, tidligere borgmester Kaj Kjær og fru Britta