Jacob Østergaard Nordtorp får legatchecken af oldermand Niels Voss Hansen, bistået af laugsskriver Henrik Jensen, kassemester Ib Regnarsson og en af laugets troubadourer, Per Iversen, der også blæste en fanfare.