Den nye norske viceoldermand Helge Qvigstad overtager laugskappen fra den tidligere viceoldermand, Trygve Soedring (i midten) mens oldermand Niels Voss Hansen (t.v.) og viceoldermand Kaj Handberg hjælper til.
15 norske kvinder og mænd gennemgik den traditionelle optagelsesceremoni i Duus Vinkjælder.
Norske gæster nyder sommervejret uden for Duus