uddelinger

Uddelinger fra Christian Den Fjerdes Laugs fond i 2011

Såvel modtagerne som deres ledsagere fik i bedste julestil serveret æbleskiver og glögg.

Det er 14. år i træk at Laugets Fond i december måned foretager sine uddelinger, der gives til sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg Kommune, som nu også omfatter de tidligere Hals og Nibe kommuner.

Det har altid været Fondsbestyrelsens mål at støtte så mange gode formål som muligt, hvilket medfører, at de enkelte beløb er relativt beskedne. Fonden blev stiftet af Christian Den Fjerdes Laug i 1997 med en grundkapital på 500.000 kr., der efterfølgende, med yderligere overførsler fra Lauget og vedtægtsmæssige henlæggelser, er steget til 2 mill. kr.

Fonden er i øvrigt økonomisk uafhængig af Lauget, som dog dækker udgifter til kontorhold m.v.

Fondens bestyrelse består i dag af forhenværende borgmester Kaj Kjær (formand), tidligere kirkeminister, forfatter Mette Madsen, direktør Ernst Trillingsgaard, Aalborg Kongres- og Kulturcenter, Laugets oldermand, Niels Voss Hansen samt stolsbroder Per Svensson, som er Fondens administrator.<<<

Se billederne