Aflyst -Tirsdag, den 18. august 2020, kl. 16.30

Optagelse på engelsk for Esben Blicher fra Operators Hochey Club af 20 - 30 amerikanske krigsveteraner med passion for hockey

AFLYST - Fredag, den 28. august 2020,  kl. 10.00

Optagelse på dansk for Inger Røisland af "Det syngende norske Selskab" fra Tvedestrand

Aflyst - Onsdag, den 02. september 2020, kl. 11.00 

Optagelse på engelsk for Trænregimentet af ca 30 elever på United Nations Military Police Course (UNMILPOC)