Menu

Torsdag, den 25. oktober 2018, kl. 10.30

Optagelse af folketingsmedlem Mette Frederiksen m.fl.

Mandag, den 19. november 2018, kl. 11.00.


I henhold til Laugsskråens artikel 12 indkaldes hermed til ekstraordinær Laugsforsamling i Christian Den Fjerdes Laug.
Laugsforsamlingen afholdes i Duus Vinkjælder, Jens Bangs Stenhus.
Dagsorden:
Administrative ændringer i nuværende Laugsskrå.
Eventuelt.