Onsdag, den 26. februar 2020, kl. 19.00

Laugsforsamling

Onsdag, den 29. april 2020, kl. 11.00

Optagelse på engelsk for Trænregimentet af ca 30 elever på United Nations Military Police Cource (UNMILPOC)

Mandag, den 8. juni 2020, kl. 10.30

Besøg af Oslo Laug. Optagelse på dansk.

Fredag, den 19. juni 2020,  kl. 10.00

Optagelse på dansk for Flemming Sørensen af 20-30 fra Frimurerlogen LUX Vera i Brønderslev

Lørdag, den  4. juli 2020, kl. 09.30

Optagelse på engelsk for Rebildselskabet af hovedtalere m.fl.

Tirsdag, den 18. august 2020, kl. 16.30

Optagelse på engelsk for Esben Blicher fra Operators Hochey Club af 20 - 30 amerikanske krigsveteraner med passion for hockey