diagram2011Første diagram viser antal optagelser med personfordeling 2008-2011.

Andet diagram viser optagelserne i 2011, fordelt på nationaliteter