Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

2018 Firlinger 3To små piger og to små drenge i Kongerslev har fået en ekstra skilling til at starte deres pensionsopsparing. De små drenge og piger har nemlig fået Christian Den Fjerdes Laugs trillinge/firlingelegat.

Legatet blev indstiftet i 1943, og det tildeles alle trillinger/firlinger, som fødes i Aalborg kommune. De får et beløb, som tiden og inflationen nu har gjort til 1.500 kr. til hver.

Firlingerne, som er født den 20. april 2018, er Leah, Noah, Axel og Ella, far og mor er Anna og Luis Isaksson.
Fire af laugets stolsbrødre besøgte familien og overrakte legat og penge.

Moderen modtog en buket blomster og faderen fik en Laugsbitter. Til storebror Theo var der en æske Lego. Til de fire små var der yderligere en lille buket blomster.

Christian Den Fjerdes Laug blev stiftet i Duus Vinkjælder i Jens Bang Stenhus i december 1942, og trillinge/firlingelegatet blev indstiftet få måneder senere. Sidst der blev uddelt et trillingelegat var i 2017.

Billedtekst:

Jens-Chr. Schmidt (med Ella), Henrik Jensen (med Axel), Peter Reinau (med Noah), Niels Voss Hansen (med Leah) far, mor og storebror Theo.

Se billederne

Foto: Fini Ryming

 

Træet vandesEn gang årligt invaderes Christian den 4's. Laug i Aalborg af sin norske afdeling, der holder til i Oslo.

Det blev en festdag med optagelse i Christian den 4's Laug af 10 nye norske medlemmer, og at det blev festligt skyldtes ikke mindst, at der i alt var omkring 80 tilrejsende nordmænd i Aalborg for at deltage i optagelsen. Oldermand Niels Voss Hansen klarede optagelsen i vanlig flot stil, og de nyoptagne måtte ud på gåtur for at hilse på laugets træ foran Aalborg Rådhus, og for at kunne prøve den hemmelige indgang bag Jens Bang Stenhus. Den glade optagelse sluttede med frokost på Søgårds Bryghus, og her var der herlig musiceren af Laugets troubadurer og af nordmændenes medbragte New Orleans Orkester

Se billederne

Fotograf: Jens Morten

03Fejringen af Christian den Fjerdes Laugs 75 års jubilæum på en solrig forårsdag den 4. maj blev en rigtig dejlig dag.

Der var kanonsalut, musik, borgmestertale, andre taler, uddeling af "Lysprisen" til Jes Dige "Skyggebørn" og Alsangsstævne.

Vi vil gerne takke de mere end 200 gæster der mødte op i Duus’ Vinkjælder, samt de mange der havde sendt lykønskninger.

Dette gør vi i form af dette billedgalleri.

Styrelsen for Christian Den Fjerdes Laug takker alle for opbakningen til Jubilæet.

Fotograf: Jens Morten og Fini Ryming

Se billederne

Se video fra jubilæet

Christian Den Fjerdes Laug fejrer Laugets 75-års dag.Jens Bangs Stenhus

I den anledning er det en glæde at indbyde til reception, som afholdes

Fredag, den 4. maj 2018

Kl. 14.30 – 16.45 i Duus’ Vinkjælder,
Jens Bangs Stenhus

Programmet for dagen ser således ud:

Kl. 11.00 - 12.30:            Optagelse i Duus’  Vinkjælder af særligt indbudte

Kl. 14.30:                         Aalborg Kanonlaug saluterer fra "Bankpladsen", Østerå

Kl. 14.30 - 16.45:            Reception i Duus' Vinkjælder
                                         Bl.a. med uddeling af "Lysprisen".
                                         Der vil blive mulighed for at se/erhverve Laugets jubilæumsskrift
                                         ”TIL GLÆDE OG GAVN” - Christian Den Fjerdes Laug 1942 – 2017

                                         Der bydes på øl, vand eller vin samt naturligvis det traditionelle
                                         C.4-”gallamåltid”, bestående af røde pølser m. brød.

Kl. 17.00 - 18.30:            Alsang på Gl. Torv i samarbejde med Folkekirkens Hus.

Med venlig hilsen
Styrelsen
Christian Den Fjerdes Laug

Christian Den Fjerdes Laug har fået ny mailadresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

IMG 0331

Oldermand Niels Voss Hansen bød velkommen, og bad derefter forsamlingen iagttage 1 minuts stilhed for at mindes stolsbroder Tom Thylkjær, som vi havde mistet i 2017, og vores æresmedlem Hans Kongelige Højhed Prins Henrik. I øvrigt var oldermand Niels Voss Hansen blandt de 200 særligt indbudte, der var inviteret til Castrum Doloris i Christiansborg Slotkirke for at tage afsked med Prinsen, dagen før hans bisættelse.

Efterfølgende blev de nye stolsbrødre Kjeld Trudslev og Peter Reinau behørigt iklædt deres kapper, og blev dermed fuldgyldige medlemmer i kredsen af Stolsbrødre.

Herefter blev der taget hul på dagsordenen. Her blev æresviceoldermand P. E. Jensen valgt til dirigent for at styre forløbet, og det skete med en kærlig men hård hånd.

Oldermanden opregnede årets begivenheder, herunder at der i årets løb har været 17 optagelser med 460 medlemmer. Derudover omtalte han, at kassemester Ib Regnarsen p.g.a. sygdom desværre havde måttet forlade jobbet. Derfor var oldermanden særdeles glad for at 2. viceoldermand Jens-Chr. Schmidt var trådt til, og midlertidigt havde påtaget sig opgaven med laugets regnskab m.m.

I beretningen omtalte oldermanden også laugets 75 års jubilæum, der ville blive fejret på frihedsdagen fredag den 4. maj 2018 med bl.a. en optagelse i lauget og en reception i Duus Vinkjælder, samt  andre jubilæumsaktiviteter.

Jens-Chr. Schmidt aflagde regnskabet, der udviste et overskud på kr. 30.399,00. Hvilket han fandt som værende OK, med bl.a. reference til de lave renter.

Både beretning og regnskab blev godkendt af forsamlingen.

Som vanligt uddeles der hæder og ære i forbindelse med laugets Laugsforsamling.

I år tilfaldt Aalborgprisen, Trine og Henrik Bakgaard for deres uegennyttige indsats med at julebespise folk uden et hjem. Initiativprisen, gik til håndboldspiller og mor Rikke Nielsen, for hendes initiativ til håndbold for handicappede og hendes planer med at opbygge en landsdækkende Lykkeliga for håndbold for unge med et handicap.

Som Årets soldat blev overkonstabel Mark Siggaard Johansen hædret for at være faglig dygtig og at være hjælpsom med et godt humør.

Også som tidligere blev der tildelt donation til beboeren af Churchillværelset på 4. Maj Kollegiet, i år Gustav S. og til beboeren af Toldstrupværelset samme sted, i år Sofie Nissen.

Alt foregik i god ro og orden, dog var oldermanden så ivrig efter at komme i gang med den efterfølgende optagelse af nye medlemmer, at han var ved at glemme at takke dirigenten for det udførte arbejde.

Optagelsen denne aften omfattede også optagelse af flere af legatmodtagerne. Den traditionelle tur til laugets bagindgang for at checke om nøglen virker, var denne aften en særdeles kold oplevelse med pæne minusgrader på termometeret og en noget frisk vind.

Men alle nød at komme ind i varmen igen, og herlige mjød, der ventede i glassene, genoprettede legemstemperaturen fuldt ud.<<<

Fotograf Fini Ryming

Se billederne