Menu

En tiger var i midten, da Lisa Helene Skov fik diplom og check i Aalborg Zoo, hvor hun er i praktik. Fra venstre laugsbroder Børge Clausen, oldermand Niels Voss Hansen, Lisa Helene Skov, laugsskriver Henrik Jensen og laugstroubadour Per Iversen.
Mikkel Siesgaard Hansen får overrakt check og diplom af oldermand Niels Voss Hansen mens laugsskriver Henrik Jensen ser til.