Torsdag, den 4. maj 2023, kl.???

Uddeling af donationer fra Christian den Fjerdes Laugs Fond. Tidspunkt og detaljer for arrangementet udestår.